REGULAMENT

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DIRECTUK

 

A. TERMENI GENERALI

 1. Serviciile și facilitățile DIRECTUK sunt asigurate de compania EASTLINES LTD, înregistrată în Registrul Companiilor din Anglia și Țara Galilor, cu numarul 7013375 din 09.09.2009.
 2. Compania EASTLINES LTD,  este proprietara mărcii înregistrate DIRECTUK.
 3. Adresa de corespondență a acestui serviciu este: UNIT 9, BARRATT WAY, HARROW, HA3 5TJ, UK.
 4. În vederea înscrierii ca membri, clienții interesați de serviciile DIRECTUK iau la cunoștință urmatoarele:
  1. Serviciul DIRECTUK se adresează numai publicului bine informat și familiarizat cu mediul virtual (internet) și care face în mod constant cumpărături online. Ne cerem scuze, dar nu putem oferi suport sau explicații pentru înscrierea ca membru și gestionarea online a facilităților acestui serviciu persoanelor aflate la nivel de începător în acest domeniu.
  2. Serviciul DIRECTUK este un serviciu exclusiv online. Toate detaliile legate activitatea sa se găsesc explicate amănunțit pe website-ul propriu. Toate întrebările curente ale clienților interesați își găsesc răspunsul la secțiunea ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI“. În cazul în care anumite probleme nu își au răspunsul în explicațiile de pe website, puteți să ne contactați folosind formularul de contact specific sau la adresa de email: contact@directuk.co.uk.
  3. Serviciul DIRECTUK nu asigură suport telefonic pentru membrii săi abonați sau pentru clienții interesați. Avem disponibile, pentru aceștia, formularele de contact online sau adresa noastră de email.
  4. Serviciul DIRECTUK este un serviciu de căsuță poștală (mailbox services) care asigură, prin acceptarea clienților interesați ca membri abonați, posibilitatea folosirii unei adrese proprii în țara respectivă, doar pentru livrarea cumpărăturilor sau aprovizionarea cu marfă. Identitatea aplicantului se verifică la momentul cererii de înscriere, prin documentele de identitate și dovadă de adresă, atașate formularului online, astfel încât serviciul DIRECTUK poate monitoriza constant eventualele încercări de fraudă. Adresa de abonament, dată membrilor abonați DIRECTUK, se folosește strict numai pentru cumpărături sau corespondență cu diverșii vânzători sau furnizori, în termenii prevăzuți de Regulamentul serviciului. Această adresă nu constituie o adresă de rezidență în țara respectivă și nu poate fi folosită în această idee.
  5. Serviciul DIRECTUK este un serviciu de depozitare (storage services) care ajută membrii abonați să acumuleze cumpărături diferite, venite de la mai mulți vânzători, pe o perioadă anumită de timp permisă de tipul abonamentului ales, pentru a le grupa în expedieri eficiente către adresa lor de reședință. Depozitarea se face în spațiile securizate ale DIRECTUK, la adresele depozitelor acestuia și fiecărui abonat i se atribuie o locație (zonă, rând, raft, nivel), în funcție de volumul de cumpărături pe care îl primește de obicei. Livrările venite pe numele abonaților sunt individual etichetate cu un cod de bare, pentru o mai bună gestionare și urmărire ulterioară și sunt introduse în sistemul online de gestiune, astfel încât sunt vizibile pentru fiecare abonat direct din contul său online.
  6. Serviciul DIRECTUK este un serviciu de redirecționare a livrărilor (forwarding services) care asigură membrilor abonați accesul la servicii ieftine de transport international, la prețuri reduse, pentru a-și organiza cumpărăturile în expedieri consolidate și colete eficiente către adresa de reședință, oricând doresc. În limitele prevăzute de tipul de abonament plătit, abonatul singur hotărăște dacă și când să trimită stocul său, lansează singur comanda de expediere și achită serviciile de transport.
  7. Serviciul DIRECTUK NU ESTE un serviciu de curierat de la ușă la ușă și NU poate prelua comenzi de ridicare a cumpărăturilor de la adresa vânzătorilor, furnizorilor sau magazinelor online. DIRECTUK asigură accesul la serviciile internationale de transport la prețuri reduse doar pentru cumpărăturile primite la adresa de abonament și aflate în stocul abonatului. Pentru altfel de comenzi ce se referă la servicii de la ușă la ușă, puteți accesa www.eastlines.ro.
  8. Serviciul DIRECTUK NU ESTE un serviciu de “personal shopper“, NU poate face cumpărăturile dorite în numele dvs, NU merge la magazine, NU plătește produsele în numele dvs, NU intermediază vânzări, NU vă reprezintă și NU rezolvă problemele întâmpinate de membrii abonați în relațiile cu diferiții vânzători sau magazine online.
  9. Numele companiei EASTLINES LTD, ca proprietar al serviciului DIRECTUK, numele DIRECTUK sau EASTLINES, detaliile de identificare fiscală cât și numerele de telefon ale acestora nu pot fi folosite în corespondența cu furnizorii, vânzătorii, magazinele online sau cu alte terțe persoane. DIRECTUK asigură doar baza logistică și facilitățile necesare primirii cumpărăturilor făcute direct de abonați, depozitării, gestionării stocului și accesul la serviciile de livrare către adresa de reședință a abonatului.

 

B. ABONAREA

 1. Serviciul DIRECTUK este deschis atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Numai persoanele fizice cu vârsta mai mare de 18 ani pot deveni membri abonați, având nevoie și de prezentarea documentelor de identitate și a dovezii de adresă la momentul înscrierii (câte un document pentru fiecare secțiune). Persoanele juridice, firme, asociații, fundații, organizații, persoane fizice autorizate (PFA) pot deveni membri de asemenea, trebuind să prezinte documente ce atestă înscrierea și funcționarea în rândul persoanelor juridice în țara de rezidență.
 2. Facilitățile serviciului DIRECTUK și folosirea adresei de abonament sunt asigurate strict numai membrilor abonați înscriși și doar în numele lor. Facilitățile serviciului și adresele acestuia nu pot fi folosite de către persoanele interesate fără a fi acceptați ca membri abonați și nu înainte ca abonamentul lor să le fie activat. Numai după primirea email-ului cu confirmarea activării abonamentului, ca urmare a acceptării cererii, noul abonat poate începe să beneficieze de statutul dat de acest abonament și poate începe să folosească adresa de abonament furnizată. Categoric nu înainte.
 3. NU ne asumăm răspunderea și NU putem da informații legate de livrările persoanelor care folosesc neîndreptățit sau fraudulos adresele DIRECTUK și încearcă să beneficieze de facilitățile acestui serviciu fără a deveni mai întâi membri abonați verificați și acceptați. Serviciul DIRECTUK NU își asumă răspunderea primirii acestor livrări sau a depozitării sau redirecționării lor către alte adrese.
 4. În cazul recepționării unor astfel de livrari neidentificate, acestea nu pot fi remise cumpărătorului fără verificarea și înscrierea acestuia ca membru abonat și parcurgerea procedurii de revendicare a respectivelor produse din zona de “Obiecte Pierdute” (demonstrarea cu documente clare a proprietății produselor respective).
 5. Cererea pentru a deveni membru abonat al serviciului DIRECTUK se face obligatoriu online, pe website-ul DIRECTUK, la secțiunea specială destinată acestei operațiuni. Nu sunt acceptate și nu sunt procesate încercările de înscriere în afara formularului specific.
 6. Din motive de securitate și pentru a preîntâmpina folosirea DIRECTUK ca interfață pentru fraude online, la înscriere este obligatorie completarea tuturor detaliilor cerute în formularul de înscriere și adăugarea celor două documente diferite, în forma specificată, care arată identitatea și adresa de reședință a membrului abonat.
 7. Compania noastră monitorizează foarte strict activitatea membrilor săi abonați și poate suspenda oricând abonamentele și conturile online ale clienților care nu respectă Regulamentul DIRECTUK.
 8. Documentele care atestă identitatea sau adresa de reședință sunt păstrate în arhiva DIRECTUK și pot fi puse oricând la dispoziția autorităților legale, la cererea acestora, împreună cu detaliile destinatarilor expedierilor abonatului investigat.
 9. Cele două documente necesare abonării sunt obligatorii și trebuiesc sa fie diferite, câte unul din următoarele două categorii:
  1. Documente care arată identitatea aplicantului (persoană fizică). Documente valide, cu data expirării la mai mult de 30 de zile de la data înscrierii:
   • carte de identitate / buletin de identitate (cu poză);
   • pașaport (cu poză);
   • permis de conducere (cu poză)
  2. Documente care arată adresa de reședință (adresa de facturare, sediul):
   • factură de utilități (pentru electricitate, gaz, apă-canal, telefon fix, telefon mobil, internet), nu mai veche de 3 luni, eliberată pe numele aplicantului;
   • extras de cont bancar nu mai vechi de 3 luni, cu adresă, eliberat pe numele aplicantului;
   • carte de identitate, dacă nu a fost folosită ca document care atestă identitatea (nu se poate folosi cartea de identitate de două ori, ca dovadă de identitate și ca dovadă de adresă);
   • permis de conducere valid, cu specificarea adresei de domiciliu (ca în UK).
 10. Pentru înscrierea ca abonat DIRECTUK a persoanelor juridice (firme, fundații, organizații) sunt obligatorii prezentarea a două documente diferite, câte unul din următoarele categorii:
  1. Documente care atestă identitatea aplicantului persoană juridică:
   • certificat de înmatriculare al al persoanei juridice, eliberat de autoritatea legală în țara de rezidență (ex. Registrul Comerțului în România);
   • certificat de înregistrare fiscală sau de înregistrare ca plătitor de TVA, eliberat de autoritatea fiscală locală (ex. C.U.I sau C.I.F. în România);
   • alt document legal eliberat de autoritățile din țara de reședință care atestă înscrierea ca persoană fizică autorizată, asociație familială, fundație, organizație non-profit, asociație profesională, etc.
  2. Documente care atestă adresa de sediu a aplicantului persoană juridică:
   • factură de utilități (pentru electricitate, gaz, apă-canal, telefon fix, telefon mobil, internet) nu mai veche de 3 luni, eliberată pe numele aplicantului persoană juridică;
   • extras de cont bancar nu mai vechi de 3 luni, cu adresa și pe numele aplicantului persoană juridică, ștampilat de banca emitentă;
   • alt document legal cu adresa detaliată a sediului persoanei juridice, eliberat de autoritățile din țara de rezidență și care nu a fost folosit ca dovadă de identitate;
 11. Documentele care atestă identitatea și adresa de facturare trebuiesc să fie scanate (preferabil alb-negru) și salvate în format electronic de tip JPG, JPEG, GIF sau PNG cu dimensiuni până în 3MB fiecare. După completarea formularului online și plata abonamentului ales, aceste fișiere cu documentele cerute la înscriere sunt preluate electronic și ajung la operatorii noștri care le pot printa, verifica și păstra în arhivă, în eventualitatea unor investigații ulterioare.
 12. Plata abonamentelor DIRECTUK se face total automat și doar online, la momentul înscrierii și apoi doar din contul online al membrului abonat. Plata se face folosind facilitățile de procesare a cardurilor bancare puse la dispoziție de PayPal. Nu sunt acceptate alte modalități de plată. Operatorii DIRECTUK nu pot procesa plăți online sau telefonice, plata abonamentelor nu poate fi facută în numerar, ramburs în lei odată cu plata expedierilor primite la domiciliu sau prin transfer bacar.
 13. Serviciul DIRECTUK are dreptul de a respinge aplicațiile de înscriere pe care le consideră neconforme, din motive de securitate, de nerespectare a condițiilor de înscriere sau dacă există suspiciuni legate de intențiile oneste ale aplicantului. Nu orice cerere de înscriere este automat aprobată. DIRECTUK are dreptul legal de a refuza anumite cereri de abonare dacă le consideră neconforme.
 14. Aplicantul este înștiințat prin email despre decizia refuzului de înscriere, în cazul în care aceasta se impune, cât și despre motivele respingerii. Suma plătită pentru abonamentul ales este returnată în general în maxim 3 zile lucrătoare de la data respingerii.

 

C. ACTIVITATEA MEMBRILOR ABONAȚI

 1. Membrii abonați se obligă să NU folosească serviciul DIRECTUK în activități ilegale, care încalcă legile sau normele vamale în vigoare sau în scop de fraudă. Serviciul DIRECTUK nu poate folosit ca interfață pentru activități frauduloase, pentru primirea de cumpărături plătite cu mijloace de plată bancare sau online furate, clonate sau folosind detalii bancare obținute fraudulos. Este monitorizată constant și foarte strict activitatea membrilor abonați și se păstreaza detaliile de înscriere, documentele de identitate cât și istoricul activității fiecarui abonat, pentru a le pune la dispoziție autorităților interesate, în cazul unor investigații.
 2. Serviciul DIRECTUK poate cere oricând membrilor abonați să demonstreze cu documente și detalii suplimentare modalitatea de cumpărare, proveniența cât și mijloacele de plată folosite pentru achitarea cumpărăturilor sosite la adresa de abonament, în cazul în care suspectează că activitatea acestuia este frauduloasă. Refuzul prezentării unor astfel de detalii sau prezentarea unor dovezi neconcludente pot duce la suspendarea unilaterală a abonamentului, fără returnarea sumelor achitate pentru abonamentul în curs.
 3. Livrările considerate a fi fraudulos achitate sau obținute în urma unei activități ilegale vor fi returnate expeditorilor pe cheltuiala companiei EASTLINES LTD. Activitatea ilegală va fi notificată autorităților competente, odată cu detaliile de identitate, documentele, adresele  de livrare și detaliile activității respectivei persoane.
 4. Odată cu înscrierea ca membri abonați, aceștia își dau totalul lor acord pentru ca detaliile personale – detaliile de identitate, de reședință cât și detaliile date de documentele scanate trimise la momentul înscrierii – să fie păstrate de către compania EASTLINES LTD pe o perioadă de 5 ani, inclusiv după ce persoanele înscrise încetează a mai fi abonați.
 5. Serviciul DIRECTUK respectă și protejează detaliile private ale membrilor săi abonați. Informațiile legate de abonații săi sunt absolut confidențiale și nu pot fi vândute, facute publice sau transferate altor terțe persoane, cu excepția autorităților, în conformitate cu cerințele legale.
 6. Serviciul DIRECTUK si compania EASTLINES LTD nu își asumă răspunderea pentru cumpărăturile, produsele, coletele, livrările sosite în numele persoanelor care nu sunt membri abonați și nu au fost acceptate să folosească adresele de abonament ale serviciului. Chiar dacă aceste livrări s-au primit și s-au semnat de primire la adresele companiei, serviciul DIRECTUK nu este răspunzator pentru ele, pentru păstrarea și depozitarea lor și nu are nicio obligație în a furniza informații legate de acestea.
 7. Livrările sosite la adresele serviciului DIRECTUK pe nume care nu sunt parte a listei de abonați sunt înregistrate în secțiunea “Obiecte Pierdute” a stocului și sunt păstrate pe o perioadă de 60 de zile, vizibil afișate tuturor membrilor, vizibile din contul online. După acest interval, acestea sunt scoase din stoc și intră automat în proprietatea DIRECTUK, pentru acoperirea cheltuielilor de depozitare și procesare.
 8. Livrările înscrise în secțiunea “Obiecte Pierdute” sunt revendicate numai de membrii abonați, prin parcurgerea procedurii de revendicare, atestând cu documente proveniența și proprietatea acestora. Documentele cerute trebuie să arate numele membrului abonat șisunt acceptate doar: facturi, chitanțe, extrase de cont, confirmări de plată, corespondență specifică cu vânzătorii, confirmări PayPal.
 9. Procedura de revendicare a produselor din secțiunea “Obiecte Pierdute” este parcursă și încheiată fără plata unei penalități.
 10. Serviciul DIRECTUK și compania EASTLINES LTD NU își asumă răspunderea livrărilor neprimite sau nesemnate de primire la adresa de abonament a membrului. Cumpărăturile pierdute, rutate greșit, livrate greșit sau nelivrate la adresa corectă, furnizată la momentul activării abonamentului sau notificată prin email abonatului, NU pot fi recuperate și serviciul DIRECTUK nu poate investiga și recupera aceste livrari în numele abonatului.
 11. Pentru preîntâmpinarea unor astfel de situații, abonații iau la cunoștință că este obligația lor să se asigure că furnizează vânzătorilor detaliile lor complete și corecte, numele întreg și adresa corectă, că insistă ca livrările să se facă prin servicii de curierat sau poștă cu facilități de urmărire pe tracking și confirmare de primire cu semnatură. Doar vânzătorul își asumă răspunderea recuperării sau înlocuirii produselor care se pierd în timpul livrării către adresa de abonament.
 12. Membrii abonați DIRECTUK se obligă să respecte restricțiile de conținut și de volum în legătură cu livrările lor. Serviciul DIRECTUK nu poate fi folosit pentru primirea, depozitarea și livrarea produselor interzise de lege sau care contravin moralității, produselor toxice, explozive sau volatile sau care sunt într-un volum ce excede posibilitățile de depozitare.
 13. În cazul în care, în opinia sa, DIRECTUK consideră că aceste condiții nu sunt respectate ca urmare a nerespectării restricțiilor, abonamentul și relația contractuală devine nulă și se va notifica în scris acest lucru membrului abonat cât și autorităților, fără returnarea sumelor achitate pentru abonamentul în curs. Livrările acceptate până la acel moment în contul abonatului vor fi returnate către adresele expeditorilor, dacă acest lucru este posibil sau vor intra în proprietatea companiei EASTLINES LTD pentru acoperirea cheltuielilor de depozitare și procesare.
 14. În cazul în care membrul abonat nu respectă termenul limită de depozitare a stocului, impus de tipul abonamentului plătit și nu lansează comanda de expediere a stocului maxim până în ziua expirării acestui termen (7 zile calendaristice la ONE GO, 14 zile calendaristice la BASIC, 21 zile calendaristice la PREMIUM și 28 de zile calendaristice la abonamentul MAXI) stocul său aflat la DIRECTUK se expediază automat către adresa abonatului, folosind serviciul ales ca “Serviciu Preferat” (sau serviciul cel mai ieftin) cu plata ramburs în lei și cu adăugarea la această sumă a unei penalități (plătibile împreuna cu costul transportului ramburs) de £5.00.
 15. În cazul în care membrul abonat nu lansează o comandă pentru expedierea stocului său până în ultima zi a abonamentului în vigoare și acesta a expirat fără reînnoire, stocul se trimite automat de serviciul DIRECTUK prin serviciul ales ca “Serviciu Preferat” (sau serviciul cel mai ieftin), cu plata ramburs în lei și cu adăugarea la suma de plată și a penalității de £5.00. În cazul în care abonamentul este prelungit, fără întrerupere, se aplică regula termenului maxim de depozitare specific abonamentului în vigoare.
 16. În cazul în care membrul abonat primește livrări după ce abonamentul său a expirat, acestea se trimit automat, pe masură ce sunt recepționate, prin serviciul ales ca “Serviciu Preferat” (sau serviciul cel mai ieftin) cu plata ramburs la livrare și cu adăugarea la această sumă și a valorii abonamentului BASIC (4 săptănâni) – £14.99 (+TVA), fără activarea efectivă a abonamentului pe această perioadă.
 17. Membrii abonați DIRECTUK iau la cunoștință și acceptă faptul că livrările recepționate în numele lor pot fi preluate în gestiunea online a stocului în maxim 72 de ore de la semnarea de primire, în funcție de volumul de lucru a personalului din depozitul DIRECTUK.
 18. Livrările care nu sunt înscrise în stocul online după depășirea termenului de 72 de ore și nu sunt găsite în urma verificării amănunțite a stocului afișat la “Obiecte Pierdute”, pot fi investigate, la cererea abonatilor, încercându-se identificarea problemelor în livrare.

 

D. AMBALARE, MANEVRARE, TRANSPORT

 1. Produsele insuficient ambalate sau ambalate necorespunzător cu fragilitatea lor, cât și produsele sosite cu deteriorări exterioare vizibile, cu ambalaj rupt sau incomplet, sosite la adresa de abonament DIRECTUK, sunt înscrise în sistemul online de gestiune cu menționarea acestor observații.
 2. Produsele livrate vrac, fără a fi ambalate în cutii pentru transport, sunt înregistrate în sistemul de gestiune online a stocului numai după ambalare și impunerea abonatului respectiv a unei penalități de £10.00 pentru livrările cu greutate până la 30 kg sau £20.00 pentru cele ce depășesc această greutate.
 3. Serviciul DIRECTUK este exonerat și nu iși asumă răspunderea deteriorării livrărilor membrilor abonați pe parcursul manipulărilor și ambalării la vânzător sau pe parcursul transportului până la adresa de abonament.
 4. Serviciul DIRECTUK este exonerat de orice răspundere în cazul deteriorărilor cauzate de modalitatea și felul în care s-au ambalat produsele, cumpărăturile, coletele abonaților de către vânzătorii sau magazinele online sau cauzate de manevrarea defectuoasă și eventualele accidente înregistrate pe parcursul expedierii prin serviciile poștale sau de curierat, până la adresa de abonament. Răspunderea serviciului DIRECTUK începe din momentul livării și semnării de primire la adresa de abonament.
 5. Deteriorările ascunse, interioare, nesemnalate la momentul preluarii în stoc de operatorii DIRECTUK și constatate la momentul primirii livrărilor la adresa de reședință a abonatului pot face obiectul unei plângeri standard și a unei cereri de despăgubire, în plafonul de asigurare ales la momentul comenzii, cu investigarea detaliată a transportului și a modalității de ambalare și protejare inițială din partea vânzătorului.
 6. Date fiind condițiile procedurale de despăgubire, pentru siguranța livrărilor membrilor abonati, este extrem de importantă ambalarea și protejarea produselor de către vânzătorii online. Abonații DIRECTUK au obligația să se informeze și să corespondeze eficient cu furnizorii lor (dacă sunt ocazionali și nu sunt firme specializate), înainte de expedierea produselor cumpărate, astfel încât să se asigure că respectivii își dau silința să ambaleze și să protejeze corespunzator bunurile vândute, conform nevoilor întregului proces logistic până la adresa finală.
 7. Răspunderea protejării produselor și a livrării în bune condiții, atât pe parcursul intern până la adresa de abonament cât și pe parcursul internațional este în întregime a vânzătorului, el trebuind să garanteze cumpărătorilor primirea produselor în forma, calitatea și integritatea asumată la momentul vânzării.
 8. Serviciul DIRECTUK nu poate reambala sau proteja suplimentar produsele fragile sau cu risc mare de deteriorare livrate și aflate în stoc.
 9. Dacă ambalarea unor produse este vizibil precară și expedierea în forma și ambalajul existent este foarte riscantă, ducând la deteriorări sau pierderi pe parcursul tranzitului internațional sau punând în pericol sănătatea și integritatea persoanelor sau mijloacelor care îl manevrează, atunci acestea pot fi ambalate prin impunerea unor costuri suplimentare abonatului. În acest caz pot apărea întârzieri în pregătirea și tranzitul unei astfel de livrări.
 10. Membrii abonați iau la cunoștință recomandările serviciului DIRECTUK cu privire la ambalarea produselor, recomandări afișate în secțiunea specială “AMBALARE“. Cererile de despăgubire pentru produse sau expediții deteriorate în tranzit, ca urmare a nerespectării acestor recomandări sau ca urmare a ambalării necorespunzatoare, a ambalajelor insuficiente sau de slabă calitate, sunt declinate din start, cu notificarea acestui fapt reclamantului.
 11. Membrii abonați își dau acordul expres, încă de la momentul înscrierii la serviciul DIRECTUK, ca pe întreaga perioadă a abonamentului și a relației contractuale cu acest serviciu, operatorii împuterniciți de acest serviciu să poată deschide livrările primite la adresa de abonament în numele său pentru: consolidare, grupare în colete eficiente sau reambalare, verificarea produselor interioare, suport stoc, verificarea facturilor sau pentru investigații cu privire la livrări suspectate a fi frauduloase sau ajunse în secțiunea “Obiecte Pierdute”.
 12. Deschiderea livrărilor și ambalajelor cumpărăturilor membrilor abonați nu constituie violarea secretului corespondenței ci o condiție obligatorie ca acest serviciu să poată funcționa. Membrul abonat este întru-totul de acord cu această condiție DIRECTUK și se obligă să o respecte. Persoanele care nu sunt de acord cu acești termeni și consideră aceste operațiuni ca fiind o violare a secretului corespondenței, nu pot deveni membri abonați ai acestui serviciu.
 13. În cazul livrărilor primite la adresa de abonament în pungi și plicuri de plastic, membrul abonat se obligă să folosească pentru expedierea stocului său serviciul Standard (cu consolidare), chiar dacă alte variante de servicii de livrare sunt mai ieftine. Cumpărăturile ambalate în pungi și plicuri de plastic nu sunt conforme cu normele de ambalare pentru tranzitul internațional, ele necesită ambalare și consolidare și este obligatorie folosirea serviciului Standard în această situație.
 14. În cazul în care membrul abonat ignoră prevederile Regulamentului și optează pentru alt serviciu de livrare, ignorând punctul D.12, serviciul DIRECTUK va modifica automat serviciul de livrare specificat inițial și îl va transforma în Standard, specificând plata acestuia ramburs la livrare (sau a diferenței de preț, în cazul în care s-a facut deja plata online a serviciului neconform, la momentul comenzii).
 15. Membrii abonați DIRECTUK se obligă să achite, în momentul livrării la adresă, expedierile specificate a fi plătite ramburs.
 16. Suma de plată ramburs se comunică atît în momentul comenzii cât și în documentul de însoțire a expedierii afișat la secțiunea “Istoric” vizibilă în contul online.
 17. În cazul în care nu se reușește plata la momentul primei încercări de livrare, trimiterea este reținută la depozitul local, până la momentul în care se poate achita. Dacă plata rambursului specificat nu se efectuează în maxim 15 zile de la prima încercare de livrare, după notificarea prin email, expediția este returnată catre depozitul DIRECTUK și intră în proprietatea companiei EASTLINES LTD, pentru recuperarea cheltuielilor de expediere și depozitare.
 18. DIRECTUK este un serviciu propus de compania EASTLINES LTD, companie înscrisă cu sediul în Marea Britanie. Prețurile afișate pentru serviciile sale sunt evidențiate in lire englezești (GREAT BRITAIN POUND).
 19. În cazul plăților ramburs în lei, in România, rata de schimb valutar GBP/LEU este hotărâtă de companie în fiecare săptămână și este afișată clar în momentul comenzilor online, pentru a evita orice neînțelegeri ulterioare. Rata de schimb este mai mare decat cea BNR și ia în calcul recuperarea sumei restante de plata în GBP ținând cont de rata de schimb valutar la vânzarea GBP la băncile din Romania, costul plicului cu suma ramburs pe returul expedițiilor, comisioanele de cont colector, retragere numerar, schimb valutar și taxele de repatriere a sumelor prin transfer bancar internațional. Iată de ce rata de schimb valutar este în general cu 4-5% mai mare decat cea BNR, pentru a acoperi toate aceste costuri.

 

E. DISPOZIȚII FINALE

 1. Plângerile legate de pierderi, deteriorări sau serviciile de transport se fac prin email, în termen de maxim 48 de ore de la primirea trimiterilor la adresa de rezidență a abonatului.
 2. Părțile pierdute din expedieri sau deteriorările vizibile trebuiesc semnalate neapărat la momentul semnării de primire prin serviciile de livrare, pentru a putea fi luate în calcul.
 3. Cererile de despăgubire se fundamentează pe dovezi însoțitoare ce atestă primirea în stoc a produselor respective cu semnătura de primire la adresa serviciului DIRECTUK, detalii legate de ambalare, dovezi ce atestă valoarea produselor (chitanțe, facturi, confirmări de plată, corespondență). Despăgubirea se poate face procentual, doar în cuantumul demonstrat de documente, în funcție de numărul de colete în care a fost dispusă respectiva comandă cât și luând în calcul plafonul maxim de asigurare ales și plătit pentru respectiva comandă.
 4. Membrii abonați iau la cunoștință că plafonul maxim de despăgubire a livrărilor pierdute parțial/total sau deteriorate parțial/total pe perioada în care acestea se află în custodia serviciului DIRECTUK este de £100.00 / colet individual, livrat la adresa de abonament DIRECTUK.
 5. Plângerile vor fi soluționate în termen de maxin 30 de zile lucrătoare de la depunerea lor. Plata despăgubirilor se face in termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea favorabilă a plângerii.
 6. Nerespectarea Termenilor și Condițiilor asumați de membrii abonați încă de la înscriere, încălcarea acestora în mod repetat cât și ignorarea avertizărilor în legatură cu acestea duce la suspendarea unilaterală a abonamentului. Măsura de suspendare a abonamentului este notificată prin email de către serviciul DIRECTUK și se face fără returnarea plății abonamentului în curs.
 7. Serviciul DIRECTUK își rezervă dreptul de a-și alege membrii abonați și de a suspenda unilateral abonamentele membrilor cu comportament repetat jignitor sau agresiv la adresa operatorilor săi sau din alte motive ce țin de politica internă sau siguranța derulării activității sale.