Proceduri Vamale Post Brexit

Informațiile sunt actualizate la data de 18.02.2021 și pot suferi modificări frecvente în perioada următoare

 

1. Ce documente sunt necesare pentru finalizarea procedurilor vamale dacă vreau să organizez livrarea către o persoană fizică în România?

 

Pentru ca bunurile dumneavoastră să poată fi supuse procesului de vămuire în țara de destinație – România – este  necesar să reveniți cu:

A. Declarația pe Proprie Răspundere completată și semnată de mână de către DESTINATAR (persoana care primește coletele) din România. Aceasta trebuie să cuprindă: 

 • datele de identificare ale Destinatarului;  
 • detalierea conținutului pe număr de bucăți din fiecare categorie de produse (de ex. 3 bluze, 2 perechi pantaloni, 6 cărți, etc.)
 • Valoarea Declarată a produselor din colete. Această valoare trebuie să corespundă cu ceea ce s-a menționat la plasarea comenzii. În funcție de această valoare se vor calcula Taxele Vamale și TVA în România. 
 • Semnătura Destinatarului;

Această Declarație poate fi descărcată de pe website-ul Eastlines de pe următorul link:  

https://www.eastlines.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Declaratie-pe-propria-raspundere-PF.pdf 

B. O copie a cărții de identitate/ buletinului destinatarului din România.

După finalizarea procesului de vămuire detaliile cu caracter personal vor fi șterse din baza de date a Eastlines.

 

2. Ce documente sunt necesare pentru finalizarea procedurilor vamale dacă vreau să organizez livrarea către o Persoana Juridică în România?

Pentru importul/exportul destinat persoanelor juridice sunt necesare următoarele documente:

 • factură comercială
 • traducere pe factură semnată și ștampilată
 • packing list
 • copie CUI
 • copie CIF
 • împuternicire de reprezentare în vamă ce se va trimite pe email; 
 • număr EORI
 • document de transport (awb)

 

3. Ce taxe vamale se aplică pentru expeditiile care au Destinatar o persoană fizică în România?

 

A. Trimiterile de la persoane fizice la persoane fizice, fără scop comercial (de revânzare), presupun o impunere de taxe vamale în funcție de valoarea declarată conform grilei:

 • până în 45 EUR  – 0 TVA și 0 Taxe Vamale;
 • între 45 EUR  și 700 EUR   – 19% TVA PLUS 2.5 % Taxa Vamală Forfetară;
 • peste 701 EUR – se face Declarație Vamală separată și se achită TVA de 19% (ori TVA-ul aferent produsului respectiv) PLUS Taxe Vamale raportate la Produsele trimise în funcție de Codul Tarifar din sistemul TARIC.  

 

B. Bunuri expediate către persoane particulare ca urmare a comenzilor făcute prin Internet, corespondenţă, telefon sau telechat:

 • până în 10 EUR – 0 TVA și 0 Taxe Vamale; 
 • între 10 EUR și 150 EUR –  19% TVA și 0 Taxe Vamale; 
 • peste 150 EUR – se face Declarație Vamală separată și se achită TVA de 19% (ori TVA ul aferent produsului respectiv) PLUS Taxe Vamale raportate la Produsele trimise în funcție de Codul Tarifar din sistemul TARIC.

 

Atenție: În momentul calculării Taxelor Vamale și a TVA-ului, pe lângă Valoarea Declarată a produselor se adaugă și costul Transportului. La valoarea totală rezultată Autoritatea Vamală va calcula TVA-ul și Taxele Vamale. 

Taxele vamale se calculează după Codurile TARIC RO  http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/main_RO; sau puteti obtine cuantumul impunerii http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/calc_RO?Year=&Month=&Day=

Informații legate de conținutul trimiterii către persoane fizice puteți regăsi accesând https://www.customs.ro/calatori/bunuri-expediate-prin-colete#casetaAsistenta  

4. Ce taxe vamale se aplică pentru expedițiile care au destinatar o Persoană Juridică în România?

 

Trimiterile din Marea Britanie cu destinația România – trimiteri către persoane juridice cu scop comercial (de revânzare) vor avea de achitat următoarele taxe: 

 • TVA calculat la Valoarea de pe Factura comercială; 
 • Taxe Vamale în funcție de Codul Tarifar al produselor trimise; 
 • Un cost de procesare vamală pentru Declarația Vamală de Import. Acesta variază în funcție de numărul de poziții aflate pe o factură/facturi.